Πολιτική Ποιότητας

Το πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης της ART LIFT AEBE είναι το επίπεδο των υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων και τελεφερίκ που παρέχει προς τους πελάτες της , να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, να ικανοποιούν τις τεθείσες προδιαγραφές και τα πλέον αυστηρά κριτήρια.

Η ART LIFT AEBE εξασφαλίζει τις παραπάνω απαιτήσεις μέσα από την οργάνωση της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εφαρμόζοντας το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, και στηρίζεται:

  • Στο ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό, που λειτουργεί στα πλαίσια μιας άρτιας και οργανωμένης εσωτερικής δομής
  • Στη συνεχή αξιολόγηση των συνεργατών της
  • Στην προγραμματισμένη εκπαίδευση του προσωπικού της
  • Στις συνεχείς επενδύσεις με στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της
  • Στην συνεχή ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις

Όλα τα τμήματα της ART LIFT AEBE έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις Διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της ART LIFT AEBE να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό την συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της, προσφέροντας στους πελάτες της υψηλό επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφεία:
Χρυσίππου 29-31 Ζωγράφου

Βιομηχανία:
14 ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας Σπηλιάς 3 Μεταμόρφωση

tel.
210 77 58 500
210 28 38 688
fax:
210 77 86 162
Email:
info@artlift.gr
info@asanser.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ