Η εταιρεία ART LIFT  
έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα πιστοποίησης σε συνεργασία με τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα.

Η πιστοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες, νέους, παλιούς, σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, χώρους χρήσης από ευρύ κοινό (πχ δημόσια κτίρια), βιομηχανικούς χώρους, πλοία και parking.

Η επιθεώρηση του ανελκυστήρα από πιστοποιημένους φορείς δεν πρέπει να συγχέεται με την τακτική συντήρηση. Είναι μια διαφορετική διαδικασία ελέγχου του ανελκυστήρα σας που θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2604/2008.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση του ανελκυστήρα σας επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε τι θα πρέπει να εφαρμοστεί στον δικό σας ανελκυστήρα.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφεία:
Χρυσίππου 29-31 Ζωγράφου

Βιομηχανία:
14 ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας Σπηλιάς 3 Μεταμόρφωση

tel.
210 77 58 500
210 28 38 688
fax:
210 77 86 162
Email:
info@artlift.gr
info@asanser.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ